2018. okt. 16.

Haász Katalin - Mező / FieldMegnyitja · Opening speech: Aknai Katalin művészettörténész · art historian
Megtekinthető · On view: 2018.10.19. - 2018.11.16.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Haász Katalin kiállítását 2 héttel (november 30-ig) meghosszabbítjuk!

A kiállítás két sorozatból áll, a Leplekből és a Maszkokból.

Mindkét témának van előzménye korábbi munkáimban.

A LEPLEK előzménye a Drapéria-sorozat (1999-), melyben az érdekelt, hogyan értelmezhetőek a drapériák redői az anyagon egy sajátos vizuális rendszerként. A LEPEL sorozat (2013-) kiindulása egy pár centis vázlat volt egy drapériáról. A rajzot körbevágtam és különböző hátterek előtt próbálgattam, ettől megváltozott a jelentése és a tromp l'oeil –hatás kezdett el foglalkoztatni. A LEPLEK minden darabjának megvan a saját története, mely az eredeti modell anyagához és a szituációhoz kapcsolódik.
A MASZKOK előzménye pedig a Fejek sorozat (2001-). Egy fej geometrikus megjelenítése izgatott, ezen belül hogy az általam meghatározott szabályokon belül miként lehet karakterbeli finomságokra utalni. A MASZKOK (2018-)a pop-up könyvek hajtogatási elvén alapszanak, a képi két dimenzió három dimenzióba való kiterjesztésének kísérletei.
A MEZŐ egy jelenség érzékelhető területe vagy cselekvés színtere. Számomra egy mezőn való - konkrét vagy átvitt értelmű - létezés, épp azt az intimitást fejezi ki, mint a Leplek és Maszkok. A mezőre való lépés a játékban egy visszavonhatatlan döntés, ami feloldást jelent a dilemma feszült állapotából.
Haász Katalin

A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.  

FIELD
The show includes two series, VEILS and MASK.

Each has precedents in my previous work.

The VEIL is preceded by the Drapery-series (1999-) where I investigated folds creating a visual system. The VEIL series (2013-) started with a small sketch of a drapery. I cropped the sketch around its contour and placed it against different backgrounds, which changed its meaning and created a tromp-l'oeil effect. Each piece of the VEIL series has its own story associated with the fabric serving as a model and the specific situation. 
MASKs started with the Heads series (2001-). I was interested in the geometric representation of he head, to see how nuances of character may be referenced through some rules I have set for myself. The MASKS series (2018-) was developed using technics for making pop-up books. They are attempts at turning the two-dimensional plane into three-dimensional space.
The FIELD is the perceptible space of an event or the stage of action. Literally and figuratively, being in the field evokes the sense of intimacy Veils and Masks represent for me. In a game, stepping into a field is a fateful decision bringing release from the grip of a dilemma.

Katalin Haász

2018. máj. 29.

Várnagy Tibor - 1989

Megnyitó · Opening: 2018.05.31 csütörtök 19:00
Megnyitja · Opening speech: Balázs Kata művészettörténész · art historian
Megtekinthető · On view: 2018.06.01. - 2018.06.29.

Ezen lapok 1989-ben készültek, de mindmáig csupán egy-két darab került közülük bemutatásra. 1989-ben a Helyettes Szomjazók csoport Frakciók című kiállításán, a Stúdió Galériában (1989. márc. 29 - április 24.). 
A képek egy részét az ókeresztény katakombaművészet inspirálta - egy akkoriban megjelent könyv kapcsán, amit Beöthy Balázstól kaptam kölcsön -, más részüket baráti beszélgetések, napi hírek, hangulatok. 
A tussal történő rajzolás-festés 1978 óta foglalkoztatott, de csak 1982/83 körül kísérleteztem ki azt a technikát, amellyel ezek a képek is készültek: fehér (vagy korábban színes) tempera-foltokkal kezdtem, s még mielőtt azok teljesen megszáradtak volna, itt-ott lehetett bele karcolni ezekbe; száradás után került rá a tus, amit - miután az is megszáradt -, vissza lehetett mosni mindazon részeken, ahol azok a temperával lekent felületekre kerültek. Erre a technikára azért volt szükségem, mert szerettem volna vegyíteni a rajzolt és festett elemeket.  

A Látóhatár című korabeli folyóirat majdnem mindegyiket lehozta az 1989 novemberi számában.
Várnagy Tibor


A kiállítás az NKA támogatásával valósult meg.


2018. ápr. 6.

Swierkiewicz Róbert - Transparent Road 1989 XERTOX


Opening: 2018.04.12. csütörtök 19:00 
Megnyitja · Opening: Pándi Balázs zenész · musican
Közreműködő · Participant: Masami Akita (Merzbow)
Nagy Géza és Yak & Yeti
Megtekinthető · On view: 2018.04.13. - 2018.05.15.Swierkiewicz Róbert 1982-ben, a csoportosulások apálya idején megszervezte a XERTOX-ot a közös és dolgos meditációk, kiállítási és utcai akciók, mail art, videó és film munkák csoportját.

Tevékenységünk kezdete óta mintegy 200 alkalommal dolgoztunk együtt (Lévay Jenő, Regős Imre, Swierkiewicz Róbert) aktívan és eredményesen 1990-ig, a rendszerváltásig. A Dolgos Meditáció alapelve az ősi kínai kulturális hagyományokban gyökeredzik, a „tiszta föld” szeretetében, melyet áttranszponáltunk a művészeti tevékenységek területére ami látványosan szakított a tradicionális technikákkal. A Dolgos Meditációkon kívül a mail art-hoz kapcsolódóan készítettünk „XERTOX diagnostica” címmel „EMBERKÍSÉRLETEK / HUMAN EXPERIMENTS” füzetet melynek 77 művész volt résztvevője. Ezt az anyagot kiállítottuk a Pesterzsébeti Múzeumban ahol betiltott (zárt) kiállítás lett 1982-ben! A PICTURE BOOK XERTOX meditációs gyakorlatok, mely felöleli az 1982-től 1988-ig terjedő időszakban végzett munkákat, szám szerint 34-et. Az itt megjelenített lapok eredetijét közösen átdolgoztuk több fázisban különböző technikákkal. Valójában 230 füzetet készítettünk, de az egyedi eljárások miatt (szita, színes ceruza, litográfia, xerox) egyedinek tekinthető. Első „DOLGOS MEDITÁCIÓNK” Újpesten a Mini Galériában volt, az első európai munkánk pedig Ponte Nossában (Bergamo, Olaszország). Ezt követően igen sok helyen folytattuk a Dolgos Meditációs tevékenységünket mellyel túl tudtunk jutni a lokális gondolkodásunkon és kapcsolatokat tudtunk teremteni más és más országokban tevékenykedő művészekkel. Amit már az elején szerettem volna hangsúlyozni, hogy 1982-ben a Mini Galéria vezetésekor igen terhes volt számomra a mindenkori zsűri és a mindenkori esztéta vagy művészettörténész felkérése a kiállításmegnyitókra, így kénytelen voltam szakítani a megszokással ezen a téren, másrészt szakítani és eltávolodni a főiskolás Baráth Auréli hagyományoktól. Sikerült, és ami a legfontosabb lett az a Dolgos Meditációk hosszan tartó megvalósulása. A Neon Galériában bemutatott anyag egy része tevékenységünk vetületének. Miután a rendszerváltást követően kénytelen módon befejeztük közös tevékenységünk ezért a hiány miatt olaszországi kiállításaim alkalmával egymagam igyekszem olyan anyagokat vinni melynek kivitelezéséhez/megvalósításához egy teamre van szükség.
Swierkiewicz Róbert

A kiállítás az NKA támogatásával valósul meg.

2018. márc. 1.

Nyilas Márta - A többi nő és én · The other woman and me

Opening: 2018.03.08. csütörtök 19:00
Megnyitja · Opening speech: Dragomán György író · writer
Megtekinthető · On view: 2018.03.09. - 2018.04.05.


A Neon Galériában 2018. március 8 - április 6. között látható Nyilas Márta A többi nő és én című kiállítás koncepcióját az elmúlt időszakban készült két portrésorozat adja: hogyan látja a festő önmagát és a többi nőt. Az egyik sorozat szereplői fiktív női alakok, a másik sorozat témáját önaktjai képezik.
A Szép Áldozat című sorozat festményeinek nő alakjai a nyugati kultúrában (többek között) az ártatlanságra asszociáló fehér színű öltözéket viselnek, miközben a maguk előtt tartott eszközök (kés, balta, piszkavas, sövényvágó olló, stb.) - az apostolokat és attribútumaikat megidézve - ártalmazásra vagy önvédelemre egyaránt használhatók; így a nők szándéka is kétértelmű: bántalmazók vagy áldozatok is lehetnek. Felső testük hieratikus, frontális ábrázolását alátámasztja a nézőkkel kapcsolatot teremteni szándékozó - a klasszikus portréábrázolásoknál is alkalmazott - képből való kitekintés. Köztudott, hogy a kellemes külsejű embereknek a szépség maga „a fegyverük”, amelyre támaszkodva utat törnek az életbe vagy sikeressé válnak. Ennek fényében a festménysorozat szép arccal rendelkező alakjai a szúró és vágó tárgyak társaságában rákérdeznek alakjaiknak pozitív vagy negatív betöltendő szerepére.

A festő életbe festve című önképi megjelenéssel foglalkozó sorozatban az alkotó saját kezét használva “hordja” fel a festéket a vászonra, azaz megjelenítendő testének helyére, ezzel megfogalmazva színben és formában önmagát. Az ön-ön személyét életbe festő alak konkrét határokkal rendelkező szín-formához jut azzal, hogy részeket „szakít” ki saját megteremtésének érdekében a fehér vászon „határtalan”, nem lét síkjából vagy pedig a létezés előtti időszakot jelképező semleges szürkékből „kelnek életre”, a „megformázott”, színes testrészei. Így a képekben szereplő alakok a festmény felületének virtuális síkját belülről figyelve tekintik ezt tükörnek, míg a néző úgy érezheti, hogy ő maga a tükör, ily módon összekapcsolva a külső valódi teret a festményen belüli teremtett térrel, világgal.A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

2018. jan. 17.

Ádám Zoltán - Bibliai idézetek · Biblical quotations


Megnyitó · Opening: 2018.01.18. csütörtök 19:00
Megnyitja · Opening speech: Várnagy Tibor képzőművész · artist
Megtekinthetõ · On view: 2018.01.19. - 2018.02.20.
A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.
The exhibition was supported by NKA.