2017. dec. 15.

Bernát András 60

Bernát immár több mint hét éve festi a Tér tanulmány sorozatot. A képek alapeleme és legfontosabb effektusa továbbra is az egyenes vonalú ecsetnyomokról visszaverődő fény. Az ecsetnyomokból, azokra merőleges irányban végtelen szalagot képez. Az önmaga mellé visszakanyarodó szalag különböző téri idomok virtuális képét alkotja.
Az eddigi képein a szalag szélei összeértek, így alkotva valamilyen, a téri megjelenítés szempontjából homogén felületet. A szalag széleit egymástól eltávolítva szakadás, rés keletkezik a felületen. Új képi elem keletkezik: előtér, vagy háttér. Attól függően, hogy a résekbe mit fest, a szalag háttérként, vagy előtérként működik. Például, ha tekergő csőforma jelenik meg a szalag szélei között, vagy a pasztózusan felhordott festék miatt a háttér mintegy előtüremkedik, akkor a szalag háttéré válik, míg ha ezen felületeket vékonyan festi meg, előtérbe kerül, vagy legalábbis bizonytalanná válik a státusza.
Az íly módon létrehozott immaginárius terek tájképi asszociációkat keltenek. 
Az utóbbi időben egy vagy több, egymáshoz kapcsolódó szalagból építi kompozícióit.


2017. nov. 15.

Hencze Tamás - Művek a 70-es évekből · Works from the 70’s


Ami különös, sőt valószerűtlen és mégis tény: e munkák egy időben, azonos térben készültek a Hencze Tamást ismertté tévő „atmoszféra“ és „struktúra“ festményekkel, a hengerrel készített „pöttyös“ és „csíkos“ művekkel. Úgy rémlik, akkor, a hetvenes évek első harmadában kitérőnek látszottak a művész számára, most, több mint negyven év múltán – a történeti szemlélet nagyobb dicsőségére – egy rendkívül izgalmas kísérlet eredményes félbehagyását, kevésbé ironikusan: a döntés dramaturgiáját illusztrálják. Mint egy elharapott mondat...
A sorozat – így utólag, rejtőzéséből előbukkanva pszeudó történetet íratva-sugallva – festői pályák sajátos, élénk és termékeny véletlenekre alapuló érintkezését is megvilágítja. 
A széles ecsettel többszörösen átfestett, visszakaparással „motivált“ felületeken a megformált (a művészetre utaló vagy azt szimbolizáló jel) és a formátlan (vagy formálatlannak tételezett sík, máskor tér) kapcsolata a látott és a tudott sajátos fölcserélhetőségére, a döntés érveinek homályosságára, a választás zavarára, az akart és akaratlan dialektikájára utal. Ahogy több, mint tíz évvel később, a nyolcvanas évek közepén-végén Károlyi Zsigmond fotó- és olajfestményein egy elemi jel, a szimbólumnak, allegóriának, metaforának egyként tekinthető forma, a kereszteződés összes jelentéssíkját egyetlen jelben akkumuláló X emelkedik alapmotívummá, s lesz a sokszorozás révén szinte narratívvá, a narráció pedig kibontja a benne rejlő tudott és sejtett jelentések szertelen halmazát, úgy e művek némelyikén is egymásba oldódnak és egymást erősítik az átlók, a keresztek, az ikszek. Hencze munkáin a motívum egy laza struktúra  elemeként marad meg,  Károlyi művein viszont már kaotikusnak tetsző szövedékké bonyolódik, de sem itt, sem ott nem hagy helyet a didakszisnak vagy az irodalmias értelmezésnek. 

A többször átfestett felületek, az újabb és újabb rétegek egyszersmind olyan tereket nyitnak meg, amelyek nem a végtelenbe nyílnak, nem a tágasságot sejtetik, mint a hengerrel készített „atmoszféra“ képek, hanem a felület, a faktúra kikövetkeztethetetlen értelmű, de mégis realisztikus zártságára utalnak. Az egymásra rakott, az egymásra húzott festékrétegek kvázi-expresszivitása ugyanakkor visszautal a korábbi gesztus festmények indulatos mozdulataira, de – furcsa mód – nem a festés eufóriáját sugallják: a fotószerű feketék és szürkék, a depresszív, tört zöldek, sárgák, kékek  fegyelmezettséggé merevítik „a festés örömét”. 
Hajdu István

2017. okt. 12.

Gábor Palotai - Works / Munkák 1976-1980


Kiállítás és könyvbemutató
Exhibition opening and book launch
Megnyitja · Opening speech: Peternák Miklós
Megtekinthető · On view: 2017.10.20. - 2017.11.14.


Azok a műalkotások, melyek részben ebben a könyvben, részben a kapcsolódó kiállításon bemutatásra kerülnek, jó közelítéssel negyven éve nem voltak nyilvánosan láthatók, s amikor igen, készítésük idején, akkor sem sokáig és csak kevesek számára. Szerzőjük a Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatója volt, s a munkák szinte kivétel nélkül ezen korszak alkotásai, melyek a maguk idejében a kiértékelésnek nevezett iskolai évzáró rítus és a hozzá kapcsolódó nyilvános kiállítás alkalmából válhattak publikussá. Palotai Gábor bemutatói sokunk számára emlékezetesek, nem voltam egyedül, aki csupán e kiállítások megtekintése érdekében vándorolt el a ma már MOME -nek nevezett iskolába, a Zugligeti útra. Mi lehetett ennek az oka? Feltehetőleg az akkori időkben is nyilvánvaló tény, hogy a munkák az iskolai feladatok mellett, gyakran azok kritikájaként, alternatívaként, s a konceptuális művészet felszabadító, frissítően inspiratív, a 20. század művészetének utolsó szakaszát globálisan átalakító hatására születtek. Erre még visszatérünk.
Peternák Miklós


A kiállítás megvalósulását és a könyv megjelenését az NKA támogatta.
The exhibition and the appearance of the book were supported by NKA.


2017. szept. 7.

KÁROLYI ZSIGMOND - VERTIKÁLISDIAGONÁLISHORIZONTÁLIS


VERTIKÁLISDIAGONÁLISHORIZONTÁLIS
VERTICALDIAGONALHORIZONTAL
Megnyitja · Opening speech: Fenyvesi Áron művészettörténész · art historian
Megtekinthető · On view: 2017.09.15. - 2017.10.10.


Károlyi kétértelmű installációi az irreális és poetikus dolgok iránti érzékenységére utalnak, amelynek során a logika és az objektív észlelés megkérdőjeleződnek. Az a felfogás, hogy az emberi észlelés semmilyen formája nem képes az egyértelműen helyes valóságról képet alkotni, Károlyi munkáiban az individuális emberi létezésról mond el valamit.
Talán leginkább ő közelíti meg a tisztán plasztikus művész felfogását. Az alkalmazott anyagokat megragadható közelségben, a maguk közvetlenségében állítja ki, és eljárásának lényege, hogy a festői tulajdonságokat beléjük tükrözteti.
Jan Hoet 
(6 Hongaarse Kunstenaars, Museum van Hedendaagse Kunst, Ghent, 1980)

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó könyv megvalósulását az NKA támogatta.

2017. jún. 23.

Szilágyi Lenke - Alternatíva

Alternatíva - Fotók a 80-as évekből
Alternative - Photos from the 80’s
Megnyitó · Opening: 2017.06.29. csütörtök 19:00
Megnyitja: Vető János, az ukulele nagykövete · ambassador of ukulele
Megtekinthetõ · On view: 2017.06.30. - 2017.07.20.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14-18 óráig
2017. máj. 5.

Veres Júlia - Tárgyi bizonyíték (70-es évek) · Material Evidence (70’s)

Megnyitó / Opening : 2017.05.11. csütörtök 19:00
Megnyitja / Opening speech: Barna Imre műfordító / literary translator
Megtekinthető / On view: 2017.05.12-2017.06.09


Tárgyi bizonyíték
1972-ben vettem egy Praktica márkájú NDK fényképezőgépet. Elbűvölt a lehetőség, hogy bármit lencsevégre kaphatok ezentúl, mint a vadász. Tényleg erről van szó: a puszta érzékelésből látvány, a látványból zsákmány lesz. Hazaviszem, büdös levekbe áztatom izgatottan, sötétben tapogatózva a filmet. Öblögetem, kiakasztom száradni, valami van rajta, de majd csak a nagyításnál derül ki, hogy micsoda. Aki valaha laborált fekete-fehér filmet, tudja, milyen lenyűgöző csoda, amikor a tálcában lötyögtetve, billegetve, csipesszel forgatva felsejlik az üres papíron a kép.


Mostantól az enyém. Megkaparintottam, rögzítettem, nélkülem nemhogy eltűnt volna, de észre se vette volna senki. Nyilván kétségeim voltak, hogy létezem-e, létezünk-e, és ha igen, milyenek vagyunk. Tárgyi bizonyíték kellett. Hálás vagyok érte: szinte csak arra emlékszem, amiről fényképem van.


Erre a lányra például alig emlékeznék ezek nélkül a fényképek nélkül. Más vagyok már, „ez nem én vagyok, szivem”, mondhatnám Bob Dylannel.

Ez nekem már inkább valami lepke- vagy növénygyűjtemény, kopott, fakó, olykor zavarba ejtően szerves és személyes. Kukkoló vagyok a saját múltamban.


Kívülálló vagyok. Az ember eleve az, ha olyasfajta, akinek a helyzet olykor látvánnyá válik a szemében. Amikor  fényképezni kezd, valóságosan is kilép – holott a szándék, a megörökítés vágya pont a kapcsolatteremtésé. Kapcsolat ahhoz, amit látok, kapcsolat a jövővel, ami csak a képzeletemben létezik. De talán megnyugtató, hogy készpénznek veszem, hogy lesz.


A látvány inkább dokumentum, mint esztétikum. Nem véletlenül kedveltük akkoriban  ezt a silány, fénymásolásra szánt papírt, a dokubromot. Olcsó is volt, a negatívot meg a filmesek hozták a filmgyárból, maradék filmnegatív-tekercsvégeket.


Fényképeztem a társaságomat: a barátaimat, a szeretőimet, a helyeket, a közeget, amiben éltem. Részt vettem koncept artos munkákkal néhány kiállításon, segítettem barátoknak a műveik kivitelezésében. Fényképeztem magamat is, hiszen én nem lehettem rajta másképp a képeken, de persze nagyon is kíváncsi voltam, hogy nézek ki. Amit lenagyítottam, többnyire elajándékoztam a képeken levőknek – nem sok maradt nálam belőlük. Azt gondoltam, hisz megvan a negatív, bármikor nagyíthatok magamnak belőlük. Hát tudtam én?


Ennek a korszaknak 1981-ben vége szakadt, amikor kivándoroltam Hollandiába. Kerek tíz év, eleje van és vége.


Ha jobban belegondolok, ugyanezt csinálom most is a facebookon, sokmillió más emberrel egyetemben. Rögzítek,  mutogatok, megosztok, kapcsolatokat teremtek vele. Hogy mások hasonló buzgólkodása érdekes-e, az utólag fog kiderülni. Mint az enyémről is.

VERES JÚLIA
2017. május 1.

2017. márc. 31.

Szirányi István - Ön-expozíció · Self-exposition

 Konceptuális fotómunkák a 70-es évekből
· Conceptual photoworks from the 70’s
Megnyitó · Opening: 2017.04.06. csütörtök 19:00
Megtekinthetõ · On view: 2017.04.07. - 2017.04.31.

A képek többsége a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek elejéig datálódik. Hogy mit jelentett számomra ez a korszak a Kaposvár - Pécs - Budapest (Ó utca vagy FMK) - Ulán Bátor tengelyében, azt ez a (többnyire) fekete-fehér képsor tükrözi.

Barátok, társak, közös akciók, lelkesedés, a patetikus hülyéskedésből átmentett őszinte, mély attitüdök, ádáz megismerni vágyás, a diákévek Nyugatról érkezett "titkos" konceptuális művészeti irányzatainak onnan adományként érkezett, könyvekből, magazinokból, aztán később az első nyugati túristautakból merített hatásainak lenyomatai.
Kelet miszticizmusa is ott lebegett közöttünk, olvasott, majd átélt valóságában egy mongóliai utazás során.
És az állandó önvizsgálat; az önarcképek határterületei, lenyomatok, ön-expozíciók önkioldóval, fejre kötözött kamerával, hegedűvel, telefonnal. Vagy saját „Telefonkönyv” gyártásával.
Magát a fotográfiai nyelvezetet igyekeztem tágítani; elég ha az akkori képcímekre utalok:
Létünk határai
Két ember lenyom egy gombot: a képességek összeadódnak
Agy-kioldás
Fényképező-gép-ember / Egy ember fényképet csinál..

Szirányi IstvánA kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

2017. márc. 2.

Pácser Attila - Színek fekete fehéren - Colours On Black And White


Munkák a 80-as évekből
Works from the 80’s
Megnyitó · Opening: 2017.03.09. csütörtök 19:00

Megtekinthetõ · On view: 2017.03.10. - 2017.03.31.


A színes képekkel az volt az alapvető problémám, hogy Magyarországon akkoriban a színes technika nagyon kezdetleges volt. A színeket nem alakíthattam úgy, ahogy én láttam, láttatni akartam. Ez motivált arra, hogy megszínezzem a fekete-fehér fotót. A fekete-fehér képeket érzékelhetjűk redukáltnak is, mert két színből, a feketéből és a fehérből állnak, valójában a szürke számtalan árnyalatából…

Amikor a fekete-fehér képeimet színezni kezdtem - ceruzával, ecolinnal, pasztellkrétával, retuspisztollyal tussal és olajfestékkel - azt hittem, hogy ezzel színessé alakítom a képet, de ez csak részben volt igaz, valójában leástam a kép mélységeibe…  más rétegek tárultak fel a művelet során.
A kép tere megváltozott.
Pácser AttilaA kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

2017. febr. 7.

Ötvös Zoltán - Monológ · Monoloque

NEON GALÉRIA
Megnyitó · Opening: 2017.02.07. kedd 19:00
Megtekinthetõ · On view: 2017.02.08. - 2017.02.25.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14-18 óráig
Opening hours: Monday to Friday 2-6 pm 
1065 Budapest, Nagymezõ u. 47. 2.emelet 

FÉSZEK GALÉRIA  
Megnyitó · Opening: 2017.02.07.kedd 18:00
Megnyitja · Opening speech: Hemrik László művészettörténész, art historian
Megtekinthetõ · On view: 2017.02.08. - 2017.03.03.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14-19 óráig
Opening hours: Monday to Friday 2-7 pm 
1073 Budapest, Kertész utca 36. 


2016-ban a romantikus tér és időutazó festő szerepét vállaltam magamra. Térutazó messzi táj a marseillei Le prado  árnyas fasor lett a képeim témája. Időutazó mivel ezt a sétányt mint egy 1900-as képeslapot ábrázolom.  Ugyanazon a Akarattya-Marseille szélességi körön mozgok mint korábban. Most is vedutákat festek Marseille-ről, csaknem a Joliettről, hanem  a Pradoról. Ezek a képek nem klasszikus veduták, mert a várost nem profilból festem, hanem belülről festem a várost kifelé. A kivezető  utat festem, a veduta lelkével a staffázsfigurával. Itt a staffázs mellékszereplőből főszereplő lett . Így kezdődött a kép. Persze ez a város az elmúlt 100 évben folyamatosan változott. Ez a változás szándékoltan nem jelenik meg képeimen.
Tavasszal odamentem, sétáltam a látványban fel alá naponta többször elméláztam a látványon majd hazajöttem és lefestettem a látványt egy elképzelt 100 évvel ezelőtti állapotában. Kiüresedettek a mai kor staffázsai, eltűntek a parkoló és közlekedőautók mai életünk Kronoszai.   Helyettük, megidéződtek száz évvel ezelőtti figurák, akik már nincsenek. Az ő borzongató hiányukat festem csendben.  Az ő ólomkatona lelküket, amint egy fasorban várakoznak és ránk néznek a múltból.
Ötvös Zoltán 

A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.

2017. jan. 16.

Erdélyi Gábor - Személyes műtárgyfotók · Personal photos of my work

Megnyitó · Opening: 2017.01.19. csütörtök 19:00-21:00
Megtekinthetõ · On view: 2017.01.20. - 2017.02.03.

A kiállításon Erdélyi Gábor saját munkáiról készített fotói lesznek láthatók. 
The  exhibition will featrue a series of personal atalier photos by Gábor Erdélyi.


A kiállítás megvalósulását az NKA támogatta.