2013. máj. 2.

Stress - Gajzágó Donáta és Korodi Luca kiállítása

STRESS ( video Szilágyi Lenke felvételeivel)
A Király és a Királynő gyalogosan, emlékezetből vizsgálja meg a csillagpor felemelő négyzetméterét most a neon-ban, az ég-ség felől, fittyet hányva a sport dimenzióinak.

The King and the Queen set out on foot to examine the uplifting square meter of stardust from memory, from the sky-ness, now at neon, paying no heed to the dimensions of sports.