2012. aug. 30.

ens - Oroszy Csaba kiállításaA Secretismussal az alvónak láthatatlan szól. Az Üres Telítettsége. Itt a Csend hangja struktúrák által cselekszik, áttetsző függönyök szintézisével. Az Egy pontból a Mindent. Folyamatosan egymásba fonódó párhuzamosságok protuberanciája. Szférikus rezonancia, imapontok izzó felsejlése. A Teremtő Energia magmatikus kiáradása a Galaxis rejtekéből. Mágneses tánc, szimbólumok, szinesztéziák, entitások Nászmenete, a Vőlegény és a Mennyasszony Mennyegzőjén. Az Ember formájú Világegyetem transzcendens metamorfózisa. A Szivárványba mártott Fehér Kéz paradigmája. Ajándék. Adomány. Átlényegítettség. Az Elrejtett Tekercs kibomlása. Kék lánggal kovácsolt ívfényben, Álomhordozó Ikongúla a Tűzhegyen. Ezoterikus extázis. Alázat és kijelentés. Ens.”


Ennyit szeretnék elmondani a Secretismusról.

Oroszy Csaba