2010. dec. 8.

Farkas Zsófi - Családállítás


Farkas Zsófia szobrászatát az organikus, biomorf stílus, és a sajátos anyaghasználat- szintetikus anyagokat, műgyantát és alumíniumot használ - jellemez elsősorban. Plasztikái sejt és molekulaformákból épülnek fel. A sejt- és molekulaforma nem véletlen, vissza kell lépni az alapokhoz, az eredethez, és újra építkezve eltávolodni az antropocentrikus nézőponttól, és így megtalálni a formát. Plasztikájának két fő alap formája az úgynevezett "nyúlvány" és az öblös félgömb. Ezek általában együtt vannak jelen - ritka a csak gömb, illetve csak nyúlványos megoldás - és kapcsolódásuk egy idő óta a molekularács formára emlékeztet, bármi legyen is az, egy medúza, egy gomba vagy egy hangya.


A körülöttünk lévő vizuális világ, a design, logók, reklámok mostanság ismét szívesen használják a molekulaformát, és az elfolyó higanyra, fémre emlékeztető alakzatokat. Farkas Zsófi munkái kapcsán beszélh

etünk a reklám és design kultúra jelenségeinek a szobrászattal való interferenciájáról. A mostani kiállítás címe: "családállítás". Csiszolt, alumínium plasztikák, az eddigi életműben a legantropomorfabb alakzatok. A kiállítás címe utalás a mostanában divatos pszichoterápiás irányzatra. E szerint legtöbb "bajunk" a családunkban gyökeredzik, a családi helyzeteket a jelenben modellálni kell, úgy, hogy az egyes családtagokat megtestesítő embereket állítunk egymás közelébe. Ezek a plasztikák groteszk, esetlen, billegő figurák, nem a szépség és az emelkedettség megtestesítői, mégis szerethetőek. Hiányosságaik, esetlenségük, tökéletlenségük vállalható, mert emberi.

Farkas Zsófia mintha elölről szeretné kezdeni, egy új, párhuzamos univerzumot teremt. A mesterséges evolúció a legtalálóbb kifejezés munkásságával kapcsolatban. Az arzén alapú élethez nem volt elég kompetenciája, ezért az új világ megteremtését szobrászi eszközökkel próbálja megvalósítani.
A kiállítással párhuzamosan megtekinthető Farkas Zsófi új köztéri alkotása, amely a SOTE új Tűzoltó utcai Elméleti Orvostudományi Központja elé került elhelyezésre.
Várhatóan 2011 januárjában a művész eddigi munkássá
gát összefoglaló monográfiát jelentet meg a Galeria Neon.

(Farkas Viola)

A kiállítás és a monográfia megvalósulását az NKA támogatta.